Fundusze Europejskie

 

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii wzorniczej 925.pl Marek Piątkowski w celu wzrostu konkurencyjności firmy na rynku jubilerskim.


Okres realizacji projektu: 1.10.2021–31.03.2023

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, a następnie wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów w postaci półfabrykatów jubilerskich oraz opakowań jubilerskich charakteryzujących się nowymi cechami wzorniczymi.

Cel projektu: rozwój firmy 925.pl Marek Piątkowski oraz budowa jej trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie nowych produktów rynkowych będących efektem podjętych działań wzorniczych.

Planowane efekty projektu to:

  1. Wzrost ogólnej sprzedaży produktów na rynku krajowym i międzynarodowym.
  2. Pozyskanie nowych klientów i rynków. Długoterminowym efektem projektu będzie rozwój produktów odpowiadających na potrzeby rynku i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy.

Wartość projektu: 3 463 445,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 868 300,00 PLN

Projekt „Wdrożenie strategii wzorniczej 925.pl Marek Piątkowski w celu wzrostu konkurencyjności firmy na rynku jubilerskim” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0015/21-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap

 

 

Tytuł projektu: „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczejfirmy 925.pl Marek Piątkowski w celu wzrostu konkurencyjności”.

Opis projektu:: Projekt polega na zakupie usług związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego w firmie 925.pl Marek Piątkowski. Zaplanowane działanie ma na celu dokonanie analizy działalności wnioskodawcy pod względem jego potencjału i potrzeb wzorniczych, a następnie opracowanie strategii wzorniczej obejmującej m.in.:

  1.  analizę wzorniczą firmy w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście przedsiębiorstwa trendów branżowych,
  2. analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem,
  3. analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego firmy

Cel projektu: głównym celem projektu jest „wzrost konkurencyjności firmy 925.pl Marek Piątkowski poprzez właściwe określenie potencjału wzorniczego przedsiębiorstwa, a następnie jego wykorzystywanie w działalności gospodarczej”.

W wyniku przeprowadzonego projektu wnioskodawca spodziewa się efektów w postaci umiejętnego określenia cech wyrobów, które odpowiadać będą rozwojowi kulturalnemu społeczeństwa i warunkom użytkowania wyrobów, uwzględniając przy tym możliwości ekonomiczne i trendy branżowe. Nie bez znaczenia dla wnioskodawcy – z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej jest także osiągnięcie zadowalającego efektu finansowego. Realizacja projektu powinna przyczynić się do rozwoju marki 925.pl poprzez wdrożenie nowych designerskich produktów, czego efektem będzie wzrost przychodów ze sprzedaży, pozyskanie nowej grupy klientów oraz rynków docelowych. Wartością dodaną podjętych działań zaplanowanych w projekcie będzie z pewnością wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku jubilerskim oraz marki 925.pl

Całkowita wartość projektu: 79 827.00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 55 165.00 PLN

Okres realizacji projektu: 12.05.2020 – 15.09.2020

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0089/19).

 

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii wzorniczej 925.pl Marek Piątkowski w celu wzrostu konkurencyjności firmy na rynku jubilerskim.


Okres realizacji projektu: 1.07.2021–31.12.2022

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, a następnie wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów w postaci półfabrykatów jubilerskich oraz opakowań jubilerskich charakteryzujących się nowymi cechami wzorniczymi.

Cel projektu: rozwój firmy 925.pl Marek Piątkowski oraz budowa jej trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie nowych produktów rynkowych będących efektem podjętych działań wzorniczych.

Planowane efekty projektu to:

  1. Wzrost ogólnej sprzedaży produktów na rynku krajowym i międzynarodowym.
  2. Pozyskanie nowych klientów i rynków. Długoterminowym efektem projektu będzie rozwój produktów odpowiadających na potrzeby rynku i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy.

Wartość projektu: 3 463 445,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 868 300,00 PLN

Projekt „Wdrożenie strategii wzorniczej 925.pl Marek Piątkowski w celu wzrostu konkurencyjności firmy na rynku jubilerskim” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0015/21-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II EtapTytuł projektu: „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczejfirmy 925.pl Marek Piątkowski w celu wzrostu konkurencyjności”.

Opis projektu:: Projekt polega na zakupie usług związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego w firmie 925.pl Marek Piątkowski. Zaplanowane działanie ma na celu dokonanie analizy działalności wnioskodawcy pod względem jego potencjału i potrzeb wzorniczych, a następnie opracowanie strategii wzorniczej obejmującej m.in.:

  1.  analizę wzorniczą firmy w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście przedsiębiorstwa trendów branżowych,
  2. analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem,
  3. analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego firmy

Cel projektu: głównym celem projektu jest „wzrost konkurencyjności firmy 925.pl Marek Piątkowski poprzez właściwe określenie potencjału wzorniczego przedsiębiorstwa, a następnie jego wykorzystywanie w działalności gospodarczej”.

W wyniku przeprowadzonego projektu wnioskodawca spodziewa się efektów w postaci umiejętnego określenia cech wyrobów, które odpowiadać będą rozwojowi kulturalnemu społeczeństwa i warunkom użytkowania wyrobów, uwzględniając przy tym możliwości ekonomiczne i trendy branżowe. Nie bez znaczenia dla wnioskodawcy - z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej jest także osiągnięcie zadowalającego efektu finansowego. Realizacja projektu powinna przyczynić się do rozwoju marki 925.pl poprzez wdrożenie nowych designerskich produktów, czego efektem będzie wzrost przychodów ze sprzedaży, pozyskanie nowej grupy klientów oraz rynków docelowych. Wartością dodaną podjętych działań zaplanowanych w projekcie będzie z pewnością wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku jubilerskim oraz marki 925.pl

Całkowita wartość projektu: 79 827.00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 55 165.00 PLN

Okres realizacji projektu: 12.05.2020 – 15.09.2020

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0089/19).

Newsletter